İlgili Kişi Başvuru Formu

SAG Veri Teknolojileri A.Ş. (“Sanction Trace”)

Levazım Mah. Yazgülü Sok. No: B1/1 Beşiktaş, 34340 İstanbul

 

Başvuru Formu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVKK’nun 11’inci maddesi uyarınca kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

Söz konusu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir.

Yazılı başvurulara ilişkin detaylı açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Yöntem

Kanal / Adres

Başvuruda Belirtilecek Bilgi

Şahsen

Levazım Mah. Yazgülü Sok. No: B1/1 Beşiktaş, 34340 İstanbul

Form veya dilekçede “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Posta veya Noter Kanalıyla

Levazım Mah. Yazgülü Sok. No: B1/1 Beşiktaş, 34340 İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Şirketimiz’e daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderecek e-mail ile

info@sanctiontrace.com

Konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Şirketimiz, e-posta ile yapılan başvurularda Başvuru Sahibi’nin kimliğini doğrulamak için ek bilgi talebinde bulunabilecektir. Kurul tarafından belirlenen diğer başvuru yöntemlerine ilişkin olarak Şirketimiz tarafından daha sonra duyuru yapılacaktır. Başvurularınız, alındığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

1. Başvuru Sahibi Bilgileri

Ad

 

Soyad

 

TC Kimlik Numarası

 

Telefon Numarası

 

E – Posta Adresi

 

Adres

 
 

2. Talep

 

Lütfen şirketimizle olan geçmiş veya şu anki ilişkinizi açıklayınız.

 

 

KVKK 11. madde kapsamındaki talebiniz

 

Lütfen başvurunuza ilişkin cevap yöntemini yazınız.

 

 

 Şirketimiz kişisel veri güvenliğini sağlamak ve kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirmek için ek bilgi ve belge (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.  Şirketimiz yanlış bilgi içeren veya yetkisiz kişilerce yapılan başvurulardan dolayı mesuliyet kabul etmez. 

Başvuru Sahibi Ad / Soyad

 

Tarih

 

İmza

 

Click for English Version

COPYRIGHT © 2021 Sanction Trace

Terms of Use
Related Person Application Form