Login


Request Demo

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusu        : SAG Veri Teknolojileri A.Ş.

Levazım Mah. Yazgülü Sok. No: B1/1 Beşiktaş, 34340 İstanbul

SAG Veri Teknolojileri A.Ş. (“Sanction Trace” veya “Şirket”) olarak iş ortaklarımızın ve web sitesi ziyaretçilerinin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ışığında bilgilendirmek isteriz.

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Aydınlatma Metni Şirket tarafından gerekli görüldüğünde her zaman değiştirilebilecektir. Şirketimiz çalışanlarına ve stajyerlerine ilişkin aydınlatma onların erişebilecekleri şekilde şirket içerisinde yapılmaktadır.

Web sitemizde kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi için Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz. Çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise bu Aydınlatma Metni’nde açıklanmıştır.

MÜŞTERİLER / MÜŞTERİ YETKİLİLERİ

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Ad

·         Soyad

·         TC/Vergi Kimlik Numarası

·         İmza/İmza Sirküleri

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Hukuki Sebep

 • KVKK m. 5/2-a “kanunlarda açıkça öngörülmesi”
 • KVKK m. 5/2-c “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
 • KVKK m.5/2-ç “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler; kartvizitler, sözleşmeler yüz yüze veya çevrimiçi görüşmeler ve elektronik formlar aracılığıyla toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Adres

·         E – Mail

·         Telefon Numarası

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Hukuki Sebep

 • KVKK m. 5/2-a “kanunlarda açıkça öngörülmesi”
 • KVKK m. 5/2-c “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler; kartvizitler, sözleşmeler ve elektronik formlar aracılığıyla toplanmaktadır

HUKUKİ İŞLEM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Sözleşmeler

·         Dava / İcra Dosya Bilgileri

·         Adli / İdari Makamlarla Yapılan Yazışmalar

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yapılması

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki Sebep

 • KVKK m. 5/2-a “kanunlarda açıkça öngörülmesi”
 • KVKK m. 5/2-c “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
 • KVKK m.5/2-ç “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler; sözleşmeler ve resmi yazışmalar aracılığıyla toplanmaktadır.

MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Fatura Detayları

·         Talep ve Sipariş Bilgileri

·         Cari Hesap Bilgileri

·         Banka Hesap Bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yapılması

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki Sebep

 • KVKK m. 5/2-a “kanunlarda açıkça öngörülmesi”
 • KVKK m.5/2-ç “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler; yazılı / elektronik belgeler, faturalar, elektronik postalar ve ERP / CRM programları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Müşterilerimize ve müşterilerimizin yetkililerine ait kişisel veriler; gerekli teknik ve idari önlemler alınarak yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmakta ve teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve sistemlerimize kaydedilmektedir.

 

 

 

 

POTANSİYEL MÜŞTERİLER / POTANSİYEL MÜŞTERİLERİN YETKİLİLERİ

 

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Ad

·         Soyad

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Müzakere Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebep

 • KVKK m. 5/2-c “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
 • KVKK m 5/2-f “veri sorumlusunun meşru menfaati”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler bir toplantıya veya etkinliğe katılım sırasında ve/veya yazılı / elektronik formlar aracılığıyla toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         E – Mail

·         Telefon Numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Müzakere Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebep

 • KVKK m. 5/2-c “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
 • KVKK m 5/2-f “veri sorumlusunun meşru menfaati”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler bir toplantıya veya etkinliğe katılım sırasında ve/veya yazılı / elektronik formlar aracılığıyla toplanmaktadır.

PAZARLAMA BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Pazarlama Faaliyetleri Kapsamında Elde Edilen Bilgiler

Mal ve Hizmetlere Yönelik Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Hukuki Sebep

 • KVKK m. 5/1 “açık rıza”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler pazarlama faaliyetleri aracılığıyla toplanmaktadır.

Transfer of Personal Data

Potansiyel müşterilerimize ve potansiyel müşterilerimizin yetkililerine ait kişisel veriler; gerekli teknik ve idari önlemler alınarak yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmakta ve teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve sistemlerimize kaydedilmektedir.

 

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

 

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Ad

·         Soyad

 

Bülten Aboneliği Sürecinin Tamamlanması

Hukuki Sebep

 • KVKK m.5/1 “açık rıza”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler bülten aboneliği formu aracılığıyla toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         E – Mail

Bülten Aboneliği Sürecinin Tamamlanması

Hukuki Sebep

 • KVKK m.5/1 “açık rıza”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler bülten aboneliği formu aracılığıyla toplanmaktadır.

PAZARLAMA BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Çerez Kayıtları

Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Hukuki Sebep

 • KVKK m.5/1 “açık rıza”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler çerezler aracılığıyla toplanmaktadır.

İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         IP Adresi

·         İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki Sebep

 • KVKK m. 5/2-a “kanunlarda açıkça öngörülmesi”
 • KVKK m.5/2-ç “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”
 • KVKK m.5/2-f “veri sorumlusunun meşru menfaati”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler internet uygulamaları ve bilgi güvenliği sistemleri ile elektronik cihazlar (bilgisayarlar, mobil cihazlar vb) vasıtasıyla toplanmaktadır.

Transfer of Personal Data

İnternet sitesi ziyaretçilerine ait kişisel veriler; gerekli teknik ve idari önlemler alınarak yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmakta ve teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve sistemlerimize kaydedilmektedir.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veriler en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Eğer mevzuatta saklama süreleri öngörülmemişse kişisel veriler, Şirketimiz tarafından işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı olmak kaydıyla belirlenen makul süreler kadar saklanmaktadır.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

HAKLARLA İLGİLİ BAŞVURU YÖNTEMLERİ

 

Haklarınızla ilgili taleplerinizi

Başvuruların değerlendirilmesinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Yapılacak başvurularda, talepler net ve anlaşılır şekilde belirtilmeli ve başvuruyla alakalı bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Başvuru başkası adına yapılıyorsa, başvuran bu konuda özel vekaletname ile yetkilendirilmiş olmalıdır.

Talepleriniz şirketimize iletildikten 30 gün içerisinde cevaplanacaktır.

Clik for English Version

COPYRIGHT © 2021 Sanction Trace

Terms of Use

Terms Of Use

1. https://sanctiontrace.com/ is a website where corporate information of Sag Veri Teknolojileri A.Ş (“Sanction Trace”) has been presented. Please read the “Terms of Use” which your access to the website is subjected to below.

2. General

2.1. From the moment you start using the website, you gain access to this website and, if any, other related websites and to certain interfaces and functions offered on or through this website.

2.2. By accessing or using our website you confirm that you have read, understood and accept these “Terms of Use” and that you agree to comply with them. An independent “declaration of acceptance” is not required.

2.3. If you do not agree to these “Terms of Use”, please do not use or access (or continue to use or access) this website. You are responsible for bringing these “Terms of Use” to the attention of anyone who may read material on this website as a result of your access to it. If you are not at the age required for the validity of your acceptance statement or if you have a limitation please obtain the permission of your parent or guardian before using our website.

3. Changes

Sanction Trace reserves the right, at its sole discretion, to change, modify, add or remove portions of these “Terms of Use”, at any time. It is your responsibility to check these “Terms of Use” periodically for changes. Your continued use of this website following the posting of changes will mean that you accept and agree to the changes. As long as you comply with these “Terms of Use”, Sanction Trace grants you a personal, non-exclusive, non-transferable, limited privilege to enter and use this website.

 

4. Use of Website and Content

4.1. All text, graphics, user interfaces, visual interfaces, photographs, trademarks, logos, sounds, music, artwork and computer code (collectively, “Content”), including but not limited to the design, structure, selection, coordination, expression, and arrangement of such Content, contained on this website is owned, controlled or licensed by or to Sanction Trace, and is protected by copyright, patent and trademark laws, and various other intellectual property rights and unfair competition laws.

4.2. Except as expressly provided in these “Terms of Use”, no part of this website and no Content may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, publicly displayed, encoded, translated, transmitted or distributed in any way (including “mirroring”) to any other computer, server, website or other medium for publication or distribution or for any commercial enterprise, without Sanction Trace’s express prior written consent.

4.3. Sanction Trace has the right to determine content as it wishes and may present this website with advertisements and promotions. Advertising and promotions do not have to be directly related to this website. Sanction Trace may change its advertising practices and policies without prior notice.

4.4. Sanction Trace is not responsible for any material, moral, legal, financial consequences, direct damages or indirect damages (such as loss of earnings) that may arise due to the use of the content provided on this website.

4.5. Sanction Trace does not guarantee the accuracy and adequacy of all kinds of opinions, evaluations, comments and statistical figures and values ​​in the resources accessed through this website. Sanction Trace is not responsible for any material, moral, legal, financial consequences, direct damages or indirect damages (such as loss of earnings) that may arise due to use of resources accessed through this website.

5. User Content (If Any)

5.1. Website visitors are liable for all kinds of information, written text, opinions, images, photographs, links and similar content (“User Content”) sent or disclosed to this website.  Sanction Trace reserves the right to pre-qualify, review, completely or partially remove from scope, unpublish or block access to the User Content sent or posted on this website by users.

5.2. Any User Content sent, transmitted, used, created or transmitted to third parties through this website by the users is deemed to have no confidentiality and not contain any intellectual rights.

6.Disclaimer

6.1. Sanction Trace does not promise that this website or any content, service or feature of this website will be error-free or uninterrupted, or that any defects will be corrected, or that your use of this website will provide specific results. This website and its content are delivered on an “as-is” and “as-available” basis. Sanction Trace cannot ensure that any files or other data you reach or download from this website will be free of viruses or contamination or destructive features. Sanction Trace disclaims all warranties, express or implied, including any warranties of accuracy, non-infringement, merchantability and fitness for a particular purpose.  Sanction Trace disclaims any and all liability for the acts, omissions and conduct of any third parties in connection with or related to your use of this website.

6.2. Article 6.1 of this “Terms of Use” applies to any damages, liability or injuries caused by any failure of performance, error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, computer virus, communication line failure, theft or destruction of or unauthorized access to, alteration of, or use, whether for breach of contract, tort, negligence or any other cause of action.

7.Links to Other Websites

This website may contain links to other independent third-party websites (“Linked Websites”). These Linked Websites are provided solely as a convenience to our visitors. Such Linked Websites are not under Sanction Trace’s control, and Sanction Trace is not responsible for and does not endorse the content of such Linked Websites, including any content, information, materials and policies contained on such Linked Websites.  You will need to make your own independent judgment regarding your interaction with these Linked Websites.

 

8.Membership

The usage of some part of this website may be subjected to membership conditions by Sanction Trace. Furthermore, Sanction Trace may determine different membership categories and request some identity and contact information.

9.Security and Violation of Terms of Use

9.1. Violating or attempting to violate the security of this website is prohibited. Legal and criminal action may be taken by Sanction Trace against those who attempt such violations and a lawsuit may be filed. Any alleged violation will be investigated by Sanction Trace and relevant legal authorities will be informed if an illegal violation is suspected. You agree that Sanction Trace may, in its sole discretion and without prior notice, terminate your access to this website and/or block your future access to this website if we determine that you have attempted or violated these “Terms of Use”

9.2. You also agree that any violation by you of these “Terms of Use” will constitute an unlawful and unfair business practice, and will cause irreparable harm to Sanction Trace, for which monetary damages would be inadequate, and you consent to Sanction Trace obtaining any injunctive or equitable relief that Sanction Trace deems necessary or appropriate in such circumstances. These remedies are in addition to any other remedies Sanction Trace may have at law or in equity.

9.3. You agree that Sanction Trace may, in its sole discretion and without prior notice, terminate your access to this website, for cause, which includes (but is not limited to) (1) requests by any official authorities, (2) a request by you, (3) discontinuance or material modification of this website or any service offered on or through this website, or (4) unexpected technical issues or problems.

9.4. If Sanction Trace does take any legal action against you as a result of your violation of these “Terms of Use”, Sanction Trace will be entitled to recover from you, and you agree to pay, all reasonable attorneys’ fees and costs of such action, in addition to any other damages incurred by Sanction Trace. You agree that Sanction Trace will not be liable to you or to any third party for termination of your access to this website as a result of any violation of these “Terms of Use”

10.Governing Law

You agree that all matters relating to your access to or use of this website, including all disputes, will be governed by the laws of the Republic of Turkey

Website visitors residing outside the Republic of Turkey accept that the laws of the Republic of Turkey are valid in any disputes that may arise regarding the use of this website and waive their rights arising from all other applicable country regulations.

Istanbul Courts and Enforcement Offices will be authorized to resolve any disputes that may arise regarding “Terms of Use”.

11. Feedback and Information

Any feedback you provide at this website shall be deemed to be non-confidential. Sanction Trace shall be free to use such information on an unrestricted basis.

The information contained in this website is subject to change without notice.
Copyright © All rights reserved.

Sag Veri Teknolojileri A.Ş

Levazım Mah. Yazgülü Sok. No: B1/1 Beşiktaş, 34340 İstanbul.

Updated by The Sanction Trace Legal Team on July 18, 2021

Click to Open in New Window

Privacy Policy

Related Person Application Form

Related Person Application Form

SAG Veri Teknolojileri A.Ş. (“Sanction Trace”)

Levazım Mah. Yazgülü Sok. No: B1/1 Beşiktaş, 34340 İstanbul

 

Related Person Application Form

In the Article 11 of the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data No (“KVKK”), related persons (hereinafter referred to as the “Applicant”) has been granted the right to make certain requests regarding the processing of their personal data.

Applications regarding these rights must be submitted in writing or by other methods determined by the Personal Data Protection Board (“Board”).

Explanations about written applications are detailed below.

Method

Channel / Address

Information to be Specified

In-person

Levazım Mah. Yazgülü Sok. No: B1/1 Beşiktaş, 34340 İstanbul

“Information Request Under the Law on Protection of Personal Data” shall be written on the application form or petition.

By post/notary

Levazım Mah. Yazgülü Sok. No: B1/1 Beşiktaş, 34340 İstanbul

“Information Request Under the Law on Protection of Personal Data” shall be written on the envelope

Via e-mail (previously notified to our company and registered in our company’s system)

info@sanctiontrace.com

“Information Request Under the Law on Protection of Personal Data” shall be written in the subject.

Our company may request additional information to verify the identity of the Applicant in the applications to be made by e-mail. Explanations on other methods determined by the Board will be announced subsequently by our Company. Your applications shall be responded within thirty days from receipt date of your request in writing or electronically.

1-Applicant Information

Name

 

Surname

 

ID Number

 

Phone Number

 

E – Mail

 

Address

 
 

2-Request

 

Please describe your current or past relationship with our company

 

 

Request within the scope of article 11 of KVKK

 

Please choose the method of our response to your application

 

 

 In order to ensure the security of your personal data, our Company reserves the right to request additional documents and information (copy of identity card or driver’s license, etc.)  Our company does not accept any liability for requests containing false information or unauthorized application. 

Applicant Name / Surname

 

Date

 

Signature

 

 

 

Türkçe Versiyon için Tıklayınız 

Cookie Policy