Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusu        : SAG Veri Teknolojileri A.Ş.

Levazım Mah. Yazgülü Sok. No: B1/1 Beşiktaş, 34340 İstanbul

SAG Veri Teknolojileri A.Ş. (“Sanction Trace” veya “Şirket”) olarak iş ortaklarımızın ve web sitesi ziyaretçilerinin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ışığında bilgilendirmek isteriz.

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) yayınlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Aydınlatma Metni Şirket tarafından gerekli görüldüğünde her zaman değiştirilebilecektir. Şirketimiz çalışanlarına ve stajyerlerine ilişkin aydınlatma onların erişebilecekleri şekilde şirket içerisinde yapılmaktadır.

Web sitemizde kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi için Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz. Çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler ise bu Aydınlatma Metni’nde açıklanmıştır.

MÜŞTERİLER / MÜŞTERİ YETKİLİLERİ

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Ad

·         Soyad

·         TC/Vergi Kimlik Numarası

·         İmza/İmza Sirküleri

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Hukuki Sebep

 • KVKK m. 5/2-a “kanunlarda açıkça öngörülmesi”
 • KVKK m. 5/2-c “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
 • KVKK m.5/2-ç “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler; kartvizitler, sözleşmeler yüz yüze veya çevrimiçi görüşmeler ve elektronik formlar aracılığıyla toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Adres

·         E – Mail

·         Telefon Numarası

Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi.

Hukuki Sebep

 • KVKK m. 5/2-a “kanunlarda açıkça öngörülmesi”
 • KVKK m. 5/2-c “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler; kartvizitler, sözleşmeler ve elektronik formlar aracılığıyla toplanmaktadır

HUKUKİ İŞLEM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Sözleşmeler

·         Dava / İcra Dosya Bilgileri

·         Adli / İdari Makamlarla Yapılan Yazışmalar

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yapılması

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki Sebep

 • KVKK m. 5/2-a “kanunlarda açıkça öngörülmesi”
 • KVKK m. 5/2-c “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
 • KVKK m.5/2-ç “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler; sözleşmeler ve resmi yazışmalar aracılığıyla toplanmaktadır.

MÜŞTERİ İŞLEM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Fatura Detayları

·         Talep ve Sipariş Bilgileri

·         Cari Hesap Bilgileri

·         Banka Hesap Bilgileri

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yapılması

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki Sebep

 • KVKK m. 5/2-a “kanunlarda açıkça öngörülmesi”
 • KVKK m.5/2-ç “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler; yazılı / elektronik belgeler, faturalar, elektronik postalar ve ERP / CRM programları vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Müşterilerimize ve müşterilerimizin yetkililerine ait kişisel veriler; gerekli teknik ve idari önlemler alınarak yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmakta ve teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve sistemlerimize kaydedilmektedir.

 

 

 

 

POTANSİYEL MÜŞTERİLER / POTANSİYEL MÜŞTERİLERİN YETKİLİLERİ

 

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Ad

·         Soyad

 

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Müzakere Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebep

 • KVKK m. 5/2-c “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
 • KVKK m 5/2-f “veri sorumlusunun meşru menfaati”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler bir toplantıya veya etkinliğe katılım sırasında ve/veya yazılı / elektronik formlar aracılığıyla toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         E – Mail

·         Telefon Numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Müzakere Süreçlerinin Yürütülmesi

Hukuki Sebep

 • KVKK m. 5/2-c “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”
 • KVKK m 5/2-f “veri sorumlusunun meşru menfaati”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler bir toplantıya veya etkinliğe katılım sırasında ve/veya yazılı / elektronik formlar aracılığıyla toplanmaktadır.

PAZARLAMA BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Pazarlama Faaliyetleri Kapsamında Elde Edilen Bilgiler

Mal ve Hizmetlere Yönelik Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

Hukuki Sebep

 • KVKK m. 5/1 “açık rıza”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler pazarlama faaliyetleri aracılığıyla toplanmaktadır.

Transfer of Personal Data

Potansiyel müşterilerimize ve potansiyel müşterilerimizin yetkililerine ait kişisel veriler; gerekli teknik ve idari önlemler alınarak yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmakta ve teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve sistemlerimize kaydedilmektedir.

 

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİLERİ

 

KİMLİK BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Ad

·         Soyad

 

Bülten Aboneliği Sürecinin Tamamlanması

Hukuki Sebep

 • KVKK m.5/1 “açık rıza”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler bülten aboneliği formu aracılığıyla toplanmaktadır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         E – Mail

Bülten Aboneliği Sürecinin Tamamlanması

Hukuki Sebep

 • KVKK m.5/1 “açık rıza”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler bülten aboneliği formu aracılığıyla toplanmaktadır.

PAZARLAMA BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         Çerez Kayıtları

Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi.

Hukuki Sebep

 • KVKK m.5/1 “açık rıza”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler çerezler aracılığıyla toplanmaktadır.

İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ

İşlenen Kişisel Veriler

İşleme Amacı

·         IP Adresi

·         İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki Sebep

 • KVKK m. 5/2-a “kanunlarda açıkça öngörülmesi”
 • KVKK m.5/2-ç “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”
 • KVKK m.5/2-f “veri sorumlusunun meşru menfaati”

Toplama Yöntemi

Yukarıda yer alan kişisel veriler internet uygulamaları ve bilgi güvenliği sistemleri ile elektronik cihazlar (bilgisayarlar, mobil cihazlar vb) vasıtasıyla toplanmaktadır.

Transfer of Personal Data

İnternet sitesi ziyaretçilerine ait kişisel veriler; gerekli teknik ve idari önlemler alınarak yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmakta ve teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan programlarımıza ve sistemlerimize kaydedilmektedir.

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 

KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veriler en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Eğer mevzuatta saklama süreleri öngörülmemişse kişisel veriler, Şirketimiz tarafından işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı olmak kaydıyla belirlenen makul süreler kadar saklanmaktadır.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

HAKLARLA İLGİLİ BAŞVURU YÖNTEMLERİ

 

Haklarınızla ilgili taleplerinizi

 • İlgili Kişi Başvuru Formunu kullanarak kimlik fotokopinizle birlikte ıslak imzalı olarak adresimize gönderebilir,
 • Geçerli bir kimlik belgesiyle şirketimize başvurarak kullanabilir,
 • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden info@sanctiontrace.com adresimize göndererek iletebilirsiniz.

Başvuruların değerlendirilmesinde Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.

Yapılacak başvurularda, talepler net ve anlaşılır şekilde belirtilmeli ve başvuruyla alakalı bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir.

Başvuru başkası adına yapılıyorsa, başvuran bu konuda özel vekaletname ile yetkilendirilmiş olmalıdır.

Talepleriniz şirketimize iletildikten 30 gün içerisinde cevaplanacaktır.

Clik for English Version

COPYRIGHT © 2021 Sanction Trace

Terms of Use
Related Person Application Form